Učivo v březnu

ČJ – Již známe všechna písmena, začneme číst Ď Ť Ň a měkké slabiky di ti ni
a rozlišovat tvrdé dy ty ny , měkčit dě tě ně .
Začali jsme psát do písanky 3.díl. Píšeme diktovaná slova, opis – znamená umět správně přepsat větu napsanou psacím písmem, přepis – znamená přepsat z tiskacího písma do psacího. Píšeme správné tvary hůlkového písma.
MA – sčítáme a odčítáme do deseti a do 18 s přechodem desítky zpaměti.
Počítáme s penězi, známe prostředi sčítací trojúhelníky, hady. Ma 2.díl do str. 29
P K – roční období, měsíce, znaky jara, ptáci, jarní květiny- stavba rostlin – strom, keř, bylina – kořen, větve, stonek, listy květy, plody…

Dotazník pro žáky 1. – 5. ročníku

Na třídních schůzkách 21. 3. obdrží rodiče dětí z 1. až 5. tříd dotazník – prosíme vás, abyste pomohli svým dětem s vyplněním. Pokud preferujete elektronické vyplňování, odkaz naleznete na web stránkách školy. Máte-li jakákoli sdělení, týkající se kvality práce školy (poděkování pedagogům, připomínky, podněty…), pište je na emailovou adresu ředitelky školy.

Anglický jazyk

Z důvodů nepřítomnosti paní učitelky Buňkové nebude v úterý 13. 3. a ve čtvrtek 15. 3. AJ

POZVÁNÍ na akce

Váženi rodiče, zveme Vás na
• na březnovou RODIČOVSKOU KAVÁRNU 13. 3. 2018 od 17 hodin ve sborovně
Den otevřených dveří dopoledne 21. 3. 2018
• na náš každoroční jarní JARMARK 21. 3. 2018 od 16 hodin
• na TŘÍDNÍ SCHŮZKY 21. 3. 2018 od 17 hodin.

Na zahájení výstavy v rámci projektu Kreativní partnerství.
Děti přijdou v 16:30 -( buď je přivedou rodiče nebo je přivezeme ze ŠD). Prosím, aby děti měly černé oblečení na stínové divadlo.
akci od 17 h začíná 4.A
pak cca v 17:30 h 1.A “Od aligátora po zebru”
pak cca v 18:00 h 3.A
konec oficiálního programu cca 18:30

• ČT 29. a PÁ 30.3. velikonoční prázdniny

Psaní

ruka

Připomínám zásady pro správné psaní. Prosím rodiče, aby doma dohlíželi a pomohli tak dětem vytvářet správné návyky:

Správné sezeni, dostatek místa na stole,
natočit -praváci – horní pravý okraj sešitu nahoru, leváci – horní levý nahoru
posunovat plynule ruku, nedržet pero křečovitě, správný úchop – špetka, konec pera směřuje k rameni,
psát na linku, u horní linky je volno – říkáme “nebíčko” – místo pro čárku a háček,
čárky psát odshora, naučit se kontrolovat znovu napsané slovo, doplnit diakritická znaménka, přečíst si po sobě text,
v písance dopisovat na řádek slovo nebo část slova- nenechávat volné místo,
psát správné tvary písmen,
nepsat gumovacím perem – pak děti jen otáčejí, raději nepovedené napsat znovu, nepřepisovat, není potřeba škrtat,
při čtení používat záložku
V MA dodržovat správné tvary číslic, psát úpravně sloupečky, odtrhávat pravítkem…
Důležitost oprav – uvědomit si chybu, napravit, neodbývat. Oprava není samoúčelná. Někdo odevzdává opravy znovu i s chybami.
Děkuji za spolupráci. Tř. učitelka

Informace na březen

Bruslení – ve čtvrtek 22. 2.
Potom ještě poslední 1. 3.
V pondělí 26. 2. odpoledne se s výtvarnicí Kristýnou těšíme na společné tvoření – příprava leporela Od aligátora po zebru .
Přijít můžete od 15 – do 18 hodin do třídy.
V úterý 27.2. půjdeme na film Earth – Den na zázračné planetě. Cena 99,- (bude strženo ze školní pokladny)
Stále některým dětem chybí pomůcky- zvýrazňovače – tenký zelený a červený centropen, pravítko na podtrhávání, lepidlo. Prosím doplnit.
Někdo ještě nemá dokončené sebehodnocení V ŽK – dopsat věty.
Kontrolujte dětem sešity MA malý sešit,ČJ – diktáty , opis slov a vět. – některé děti nepíší opravy.

Připomínám dopředu :
2.3. – tmavé přilehlé oblečení pro děti – nacvičujeme stínové divadlo zvířatek pro projekt
22. 3. od 17 hodin v Galerii deset na Čechově náměstí – ukončení projektu 1. A, 3. A a 4. A – účast všech dětí
21. 3. od 16 hodin jarmark v ZŠ a od 17 hodin třídní schůzky

třídní

Jarní prázdniny

Přeji všem dětem hezké prožití jarních prázdnin
Připomínám úkoly, na kterých jsme se domluvili, že do 19. 2. splníme
Dokončit sebehodnocení v ŽK.
Dopsat písanku do str. 20
Procvičovat pamětně sčítání a odčítání do 15 i s přechodem desítky. S jistotou umět rozklady čísel do 10.
Přinést obrázky zdravého na nezdravého jídla, potravin ( z letáčku)
Obrázky obličejů – nosy na výrobu nosorožce
Recitace básničky dle vlastního výběru
Nezapomeňte si udělat čas 26. 2. odpoledne od 15 – do 18 hodin ( stačí tak půl hodiny) – společné tvoření leporela v rámci projektu Kreativní partnerství. děkujeme za spolupráci.
21. 3. třídní schůzky

Návštěva děti z MŠ

Navštívily nás děti z MŠ Vladivostocká a přišla si vyzkoušet, jaké to bude až se stanou prvňáčky. Ukázali jsme jim, jak umíme číst a počítat, společně jsme vypňovali pracovní listy a poskládali večerníčkovskou čepici.

Učivo a akce v únoru

Psaní- dohlížíme na pečlivost, správné tahy psacího i tiskacího písma, čárku ze shora, dodržujeme mezery mezi slovy, píšeme na linku, dbáme na úpravu, podtrhujeme barevně
Doplnit knížečku Kde je – tam je o hesla a obrázky.
Dokončit sebehodnocení v ŽK
Další miniknížečka Rýmovačky naší kačky – budeme si vyrábět
Čtení – slabikář do str. 55
Pamětné učení básniček.
Matematika – pamětně sčítaní a odčítání do deseti, rozklad desítky, sčítání i odčítání do 15 ( 10 + jednotky , ale také s přechodem desítky 9 + 4, 8 + 5 aj.) Sčítání tří sčítanců, slovní úlohy z praktického života
Prvouka – Moje tělo – časti těla, k čemu slouží plíce, srdce, žaludek, ledviny, mozek, zdravé zuby, zdravý životní styl, nemoc, úraz, zdravá strava

26. 2. Tvořivé odpoledne pro rodiče a děti – kreativní partnerství – sestavení leporela . Děkujeme za spolupráci
2. 3. Stínové divadlo v rámci Kreativního partnerství – elasťáky a upnuté tričko, básničky o zvířatech dle rozdělení
6. 3.. návštěva Domu čtení Z pohádky do pohádky

Vysvědčení

První pololetí školního roku 2017/2018 zakončili prvňáci návštěvou výstavy Noemova archa v Národním muzeu. Když si prohlédli všechny exponáty, rozdala jim třídní učitelka první vysvědčení.

dav

dav

dav

dav

dav